วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2557

น้ำยาป้องกันตะกรัน | Scale Inhibitor - MAXTREAT 759

การใช้น้ำยาป้องกันตะกรัน |  Scale Inhibitor , Scale Control, Scale Cleaner  | MAXTREAT  759


ขึ้นอยู่กับการสมดุลประจุไอออน (iron) เช่น แคลเซียม, แมกนีเซียม และ ธาตุเหล็ก และแร่ธาตุต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ละลายน้ำได้ เช่น Boiler หม้อไอน้ำ หรือ Cooling water สารเคมีป้องกันตะกรัน หรือล้างตะกรันจะเป็นสารกลุ่ม chelants ที่จะทำให้อยู่ในรูปการละลาย มากกว่าการตกตะกอน, อย่างไรก็ตามสารเคมีป้องกันตะกรันกลุ่ม chelants มักจะมีราคาแพงกว่าโปรแกรมฟอสเฟต และ จะต้องการควบคุมเข้มงวดมากกว่า ปริมาณการใช้อาจจะมากกว่า เคมีป้องกันตะกรันแบบฟอสเฟต และ โปรแกรมกลุ่ม Chelant มีเงื่อนไขต่อไปนี้:

ระดับออกซิเจนละลายต่ำกว่า 25 ppb,
มีการกำจัดแคลเซียมและแมกนีเซียมให้ต่ำกว่า 0.5 ppm as แคลเซียมคาร์บอเนต
มีการกำจัดของซิลิกาและ / หรือเป็นด่างของ feed boiler water


ติดต่อสอบถามได้ที่ :      คุณมานพ    099-351-6998
E-Mail :     manop.service@gmail.comสารเคมีป้องกันตะกรัน หรือเคมีบอยเลอร์ ป้องกันสนิม 


สำหรับ Boiler water treatment จะมีสารกระจายตัว พอลิเมอเป็นองค์ประกอบในโปรแกรม chelant ที่ใช้เพื่อช่วยในการป้องกันไม่ให้เหล็กและแร่ธาตุที่สะสมในรูปตะกรัน ชึ่งเลือกสารเคมีให้เหมาะสทกับชนิดของน้ำ feed boiler water และจุดที่มีการเติมสารเคมีบอยเลอร์ ด้วย ดังนั้นเราจะต้องมีการสำรวจรายละเอียดของ Boiler water chemical การเลือกสารเคมีที่เหมาะสม และมีวิศวกรสนาม เป็นผู้เชี่ยวชาญในการควบคุม